Dotacje UE

Dotacja unijna pt. rozwój eksportu szansa dla fimry KM-SYSTEM
Dotacja unijna pt. uruchomienie produkcji nowoczesnych robotów do technologii IML w firmie KM-SYSTEM
Dotacja unijna pt. rozwój firmy km-system poprzez udział w targach

Protokół z oceny ofert - Działanie 6.1 POIG

Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla "KM-System" Mariusz Chmielewski, Krzysztof Słowik s.c.

Protokół z oceny ofert

"Rozwój firmy KM-System poprzez udział w targach".

Priorytet 1 "Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)"; Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu; Schemat 1.2.C "Dotacje dla MSP w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje)".

"Uruchomienie produkcji nowoczesnych robotów do technologii IML w firmie KM-System".

Priorytet 1 "Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)"; Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw; Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

"Rozwój eksportu szansą dla firmy KM-System".

6.1 Paszport do eksportu, Etap 1 - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.